Yazılı Çeviri

Her türlü belge, doküman ve konu içerikli metinlerin çeviri hizmetidir.
 

Hukuki Tercümeler
Ulusal ve uluslararası hukuk alanında her türlü hukuki belge ve metinlerin tercüme işlemlerini kapsamaktadır.

• Kanun ve Yönetmelikler
• Mahkeme Kararları
• Hukuki Yazışmalar
• Vekâletnameler
• Sözleşmeler Beyannameler
• İş Teklifi ve Patent Başvurusu vb.


Ticari Tercümeler
Ticari belge ve sertifikalar, raporlar, ticari sözleşmeler, toplantı tutanakları, finans işlemlerine ilişkin dokümanlar, fizibilite ve araştırma raporları, teklifler, bankacılık, uluslararası taahhütlere ilişkin resmi belgeler gibi her türlü ticari belge ve metin tercümesini kapsamaktadır.

• İmza Sirküleri
• Vekâletnameler
• Muvaffakatnameler
• Hak ediş Raporları
• Proje Metinleri / Fizibilite Raporları/Bilançolar
• Mali Müşavirlik Raporları / Muhasebe Belgeleri
• İhale Şartnameleri
• Kredi Anlaşmaları
• Kredi Teminat Mektupları
• Uluslararası Anlaşmalar/ Apostiller
• Resmi ve Ticaret Sicil Gazeteleri
• Tebliğler, Beyannameler
• Temsilcilik-Distribütörlük-Yetki belgeleri/ Sözleşmeleri
• Patent Sözleşmeleri
• AB ile İlgili Dokümanlar
• Gümrük Evrakları
• Çeşitli Mevzuatlar
• Her Türlü Finansal Dokümantasyon


Teknik Tercümeler
Uzmanlık gerektiren araştırma-geliştirme-buluş çalışmaları, kullanım kılavuzları, tasarım-teknik çizim ve formüller, teknik prosedür-şartname-plan tercümelerini kapsamaktadır.

• Her Tür Cihaz ve Sistemin Bilgi Dokümanları
• Makina ve Cihazların Kullanım Kılavuzları
• Teknik ve Ticari Broşürler
• Laboratuar ve Test İşletme Sonuçları
• Teknik Şartnameler
• ISO 9000 Anlaşmaları ve Kalite Yönetimi
• Lisans Sözleşmeleri
• Haberleşme Teknolojisi
• Teknik ve Endüstriyel Araştırmalar ve Raporlar
• Otomotiv, otomasyon, mekatronik, enerji
• Savunma Sanayi


Resmi Tercüme 
Noter onaylı belgeler ile yasal sorumluluk gerektiren belgelerin tercümeleri bu kapsamda değerlendirilmektedir. Resmi Tercüme hizmetleri, Noter Kanunu gereğince, T.C. vatandaşı anlaşmalı tercümanları tarafından verilmektedir.


Bilimsel Tercüme
Akademik belge ve dokümanların tercümesini kapsamaktadır.

• Lisans, yüksek lisans, doktora tezleri
• Bilimsel makale ve teorik çalışma notları
• ARGE çalışmalarına ilişkin dokümantasyon


Tıbbi Tercüme
Karmaşık Tıbbi, teknik terminoloji ile eczacılık bilgilerini içeren her tür belge, rapor ve dokümantasyonun tercümesini kapsamaktadır.

• Doktor Raporları
• Prospektüsler
• İlaç Katalogları ve Broşürleri
• Tıbbi Tebliğler
• Tıbbi Cihaz ve Araç-Gereç
• Kullanım Kılavuzları
• Tıbbi Araç- Gereç ihalelerine Ait Dokümanlar
• Tahlil Sonuçları

Votre message issu du formulaire a été envoyé avec succès.

Vous avez entré les données suivantes :

Formulaire de contact

Veuillez corriger l'entrée des champs suivants :
Une erreur s'est produite lors de la transmission du formulaire. Veuillez réessayer ultérieurement.

Remarque : Les champs suivis d'un astérisque * sont obligatoires.

Veuillez noter que le contenu de ce formulaire n'est pas crypté
Inscrivez-vous : Annuaire web d'entreprises libre et gratuit ! B2B Business Directory Inscrivez-vous : Annuaire web d'entreprises libre et gratuit ! B2B Business Directory

Actualités

Retrouvez dès à présent sur notre site Web toute l'actualité...

 

Opportunités d'Affaires

 

Avis d'appel d'offre international

 

Fransa Ticaret & Temsilcilik bürosu

Comment nous joindre

Tous nos acceuils fonctionnent uniquement sur rendez-vous.

 

Pour prendre rendez-vous:

info@ibc-advice.com

 

Centre d'Affaires Kléber

67000 Strasbourg - France

www.ibc-advice.com

 

Bureau de Liaison 

France & Turquie

 

Version imprimable Version imprimable | Plan du site Recommander ce site Recommander ce site
Copyright©www.ibc-advice.com - International Business Contact Advice